D’LAKU invitéiert Iech häerzlech op hier

Generalversammlung

den 28. MÄERZ 2024

SEBES

(20, Um Quatre-Vents, L-9150 Eschduerf)

14:00-16:00

a Präsens vun der Madamm Minister Martine HANSEN
a vum Här Minister Serge WILMES

Umeldung: Bis den 26. Mäerz um 89 93 31-300 oder via info@laku.lu